Operační program Životní prostředí a fond EU

O webu

Webový portál je nyní ve výstavbě. Cílem tohoto webu je informovat širokou veřejnost o činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO. Aktuálně jsou zde zveřejněny kompletní analýzy, které si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat pro plnění úkolů schválených usnesení vlády č. 620/2015. Jednotlivé analýzy obsahují několik desítek stran a příliš detailní odborné informace, proto je na ně v samotné informaci pro Vládu ČR uveden pouze odkaz a krátký popisný text.

Smyslem webu „Sucho v krajině“ je soustředit na jedno místo veškeré vzniklé analytické podklady, výzkumné zprávy a mapy, které si MŽP (MZe či další resorty) nechalo v rámci usnesení vlády č. 620/2015 zpracovat. Chceme, aby veškeré informace byly dostupné široké veřejnosti a hlavně vědecké sféře. Jednotlivé vzniklé analytické mapy tak mohou být podkladem pro další výzkumnou činnost. Zveřejněním zpráv doufáme, že bude zamezeno duplicitním řešení výzkumných témat, která jsou takto nekontrolovaně podporována v rámci různých titulů např. NAZV, TA ČR, GA ČR, Bezpečnostní výzkum.

Hlavním úkolem Meziresortní komise VODA-SUCHO je příprava koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Na tomto webu budete postupně nacházet podrobné informace o tomto připravovaném dokumentu, nebo informace o plánovaných akcích, na kterých se můžete se zástupci Meziresortní komise VODA-SUCHO setkat a vyjádřit svůj názor. Případně též můžete kontaktovat osoby uvedené v záložce „Kontakt“.

Webový portál je nyní ve výstavbě. Cílem tohoto webu je informovat širokou veřejnost o činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO.

Aktuality

25.7.2017

24.7. 2017 vláda schválila první strategický materiál zaměřený na řešení problematiky sucha a nedostatku vody (viz tisková zpráva MŽP a dokument Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky s přílohami). Jedná se o společný materiál Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství připravený z podkladů meziresortní komise VODA-SUCHO.

24.3.2017

Dne 28.3.2017 se bude konat ve Výzkumném ústavu vodohospodářském odborný seminář k pracovní verzi návrhu „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky‟ (více viz pozvánka).

3.2.2017

Dne 18.1.2017 proběhlo ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka 8. jednání výkonného výboru meziresortní komise VODA - SUCHO. Záznam z jednání je ke stažení zde.

10.1.2017

Na tomto webovém portálu si můžete i vy prohlédnout materiál projednávaný na jednání vlády dne 9.1.2017 včetně jeho přílohy.

9.1.2017

Dne 9. 1. 2017 je na programu jednání Vlády ČR plánován bod „Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Materiál předkládá ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec společně s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou.

Ing. Tereza Davidová, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí

Ing. Adam Vizina, Ph.D. - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Ing. Bohdana Dudychová - Ministerstvo zemědělství

Ing. Tomáš Hrdinka, Ph.D. - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.