Operační program Životní prostředí a fond EU

O webu

Webový portál je nyní ve výstavbě. Cílem tohoto webu je informovat širokou veřejnost o činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO. Aktuálně jsou zde zveřejněny kompletní analýzy, které si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat pro plnění úkolů schválených usnesením vlády č. 620/2015. Jednotlivé analýzy obsahují několik desítek stran a příliš detailní odborné informace, proto je na ně v samotné informaci pro Vládu ČR uveden pouze odkaz a krátký popisný text.

Smyslem webu „Sucho v krajině“ je soustředit na jedno místo veškeré vzniklé analytické podklady, výzkumné zprávy a mapy, které si MŽP (MZe či další resorty) nechalo v rámci usnesení vlády č. 620/2015 zpracovat. Chceme, aby veškeré informace byly dostupné široké veřejnosti a hlavně vědecké sféře. Jednotlivé vzniklé analytické mapy tak mohou být podkladem pro další výzkumnou činnost. Zveřejněním zpráv doufáme, že bude zamezeno duplicitním řešení výzkumných témat, která jsou takto nekontrolovaně podporována v rámci různých titulů např. NAZV, TA ČR, GA ČR, Bezpečnostní výzkum.

Hlavním úkolem Meziresortní komise VODA-SUCHO je příprava koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Na tomto webu budete postupně nacházet podrobné informace o tomto připravovaném dokumentu, nebo informace o plánovaných akcích, na kterých se můžete se zástupci Meziresortní komise VODA-SUCHO setkat a vyjádřit svůj názor. Případně též můžete kontaktovat osoby uvedené v záložce „Kontakt“.

Webový portál je nyní ve výstavbě. Cílem tohoto webu je informovat širokou veřejnost o činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO. Aktuálně jsou zde zveřejněny kompletní analýzy, které si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat pro plnění úkolů schválených usnesením vlády č. 620/2015.

Aktuality

21.11.2017

Dne 27.11. 2017 od 13.00 proběhne na Ministerstvu zemědělství 10. zasedání Komise VODA-SUCHO. Více viz pozvánka.

25.7.2017

24.7. 2017 vláda schválila první strategický materiál zaměřený na řešení problematiky sucha a nedostatku vody (viz tisková zpráva MŽP a dokument Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky s přílohami). Jedná se o společný materiál Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství připravený z podkladů meziresortní komise VODA-SUCHO.

Ke stažení

Vybrané materiály a data ke stažení:

Ing. Tereza Davidová, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí

Ing. Adam Vizina, Ph.D. - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Ing. Bohdana Dudychová - Ministerstvo zemědělství

Ing. Tomáš Hrdinka, Ph.D. - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.