Operační program Životní prostředí a fond EU

Atlas hydrologických poměrů

Na základě výsledků výzkumných projektů byl vytvořen základní koncept atlasu hydrologických poměrů. Atlas obsahuje popis základních hydrologických veličin pro všechny UPOV jako jsou M-denní vody, dlouhodobé průměry, atd. Atlas bude průběžně doplňován o další výstupy.